کونفیدور بایر آلمان

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

نام تجاری:
کنفیدور Confidor
نام :
imidacloprid
موارد مصرف:
پسیل پسته , شته توتون و پنبه , پروانه مینوز در خزانه و . . .
نام عمومی :
ایمیداکلوپرید SC 35%
 نام شیمیایی :
 1-6cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolidin-2- ylideneamina
 حشره کش تماسی گوارشی و سیستمیک از گروه کلرونیکوتینیل
 IRAc=4A
 ماده موثر :
حاوی 350 میلی لیتر ایمیداکلوپرید در لیتر بصورت سوسپانسیون درجه سمیت از نظر WHO به کلاس 11 ( سمی و زیان آور )
 درجه سمیت :
Acute oral LD50 for rat = 450mg/kg
 برای انسان و دام خطرناک است.
موارد مصرف :
 محصول   آفت                                          مقدار مصرف
پسته         پسیل                                         400 سی سی در هزار
مرکبات پروانه مینوز برگ                           35 سی سی + 300 سی سی روغن در 100لیتر آب
پنبه           شته                                         250 سی سی در هکتار
توتون   شته سبز هلو ، شته قرمز         250 سی سی در هکتار
مدیریت کاربرد :
 ماده موثر موجود در حشره کش کنفیدور به صورت تماسی و گوارشی روی آفات نباتی بویژه حشرات مکنده اثر کرده و با اختلال در کار سیستم عصبی موجب نابودی آنها می گردد . این حشره کش دارای خواص سیستمیکی بوده که از طریق برگ ،ساقه و ریشه جذب گیاه می گردد و براحتی توسط شیره گیاهی موجود در آوندها به سایر قسمتهای گیاه منتقل می شود .بعلت نحوه اثر متفاوت با سایر حشره کشها ، این حشره کش روی نژادهای جدید و مقاوم آفات بویژه حشراتی که در برابر سموم فسفره آلی مقاوم شده اند نیز موثر می باشد .
 زمان مصرف :
بهترین زمان مصرف با نظر کارشناسان حفظ نباتات هر منطقه تعیین می گردد ، ولی بطور کلی بمحض مشاهده آفت می باشد .
 سازگاری با گیاهان :
کنفیدور با مقدار مصرف توصیه شده ، هیچگونه علائم زردی و سوزندگی در گیاهان ایجاد نمی کند .
 طرز تهیه محلول سم :
ابتدا در ظرفی تمیز مقدار لازم از سم را با آب مخلوط کرده و خوب بهم بزنید ، سپس مخزن سمپاش را تا نیمه از آب پر نمایید و محلول تهیه شده را درون مخزن ریخته و خوب هم بزنید ، سپس بقیه آب مورد نیاز را به مخزن بیافزائید تا غلظت مورد نظر حاصل شود .
 طرز مصرف : کنفیدور را می توان به صورت محلول پاشی شاخه و برگها ، افزودن به آب آبیاری درختان از طریق سیستمهای آبیاری مانند آبیاری قطره ای و سایر روشهای آبیاری مصرف کرد . همچنین کنفیدور را می توان بوسیله قلم مو و یا برس روی تنه درختان مالید ( روش جدید ) .
 دوره کارنس :
 محصول                            دوره کارنس(روز)
 پسته                                     14
 مرکبات                                    21
 پنبه                                      14
 توتون                                   14
 احتياطات ضروري :
هنگام سمپاشي ازتماس پوست وچشم ها با محلول سم خودداري كنيد.از وسايل استحفاظي لازم ، لباس كار، دستكش، چكمه ، عينك و ماسك استفاده كنيد.خلاف جهت باد سمپاشي ننماييد.درزمان سمپاشي ازخوردن ، آشاميدن و كشيدن سيگار اجتناب كنيد.بعد ازسمپاشي قسمت هاي آلوده بدن را با صابون و آب كافي شستشو دهيد.سم را درظرف اصلي با در بسته ، دور ازمواد غذايي انسان و خوراك دام و دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.ظروف خالي سم را پس از 3 بار شستشو ، سوراخ و دور از منابع آبي نگهداري شود و مطابق با ضوابط ملي مربوطه نسبت به دفع زيست محيطي آنها اقدام گردد.ازمصرف مجدد ظروف آفت كش جداَ خودداري شود.دام و طيور را قبل ازسمپاشي از محل دور نماييد . از چراي دام در نواحي تازه سمپاشي شده جلوگيري كنيد . ازآلودگي آبهاي آشاميدني جاري ، راكد و زيرزميني به آفت كش و محلول آفتكش اكيداَ خودداري نماييد . از شستشوي دستگاه هاي سمپاشي نزديك رودخانه و آبهاي جاري خودداري كنيد .
 سميت براي محيط زيست :
موونتو براي جلبك دريايي ، كرم خاكي و زنبورعسل بي خطر است.براي پرندگان داراي سميت كم است . براي ارگانيسم هاي آبي خطرناك است.
 علايم مسموميت :
علايم خاصي تا كنون شناخته نشده است.
 پادزهر :
پادزهر خاصي شناخته نشده است . درمان تحت نظر پزشك صورت گيرد .
 شرايط نگهداري :
آفت كش را دور از دسترس حيوانات در بسته بندي اصلي ، در انبارهاي دربسته به دور از آفتاب ، رطوبت و مواد غذايي انسان و دام نگهداري كنيد . در صورت باز شدن پلمپ بسته بندي آفت كش زمان و دوام آفت كش كاهش مي يابد . از نگهداري آفت كش به صورت محلول آبي خودداري كنيد .
 توجه :
فقط با نظرمتخصص گياه پزشك مصرف شود . جز درموارد مشروح فوق مصرف نشود . فروش فقط با نسخه گياه پزشك مجازاست .
 قابل توجه فروشندگان سم : ثبت نام ونشاني خريدار و ميزان سم فروخته شده با ذكر تاريخ در دفاتر مربوطه توسط فروشنده ضروري است .