سبد کالا بازارگان کالا

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود ( توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

بازارگـان کالا
با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در صنعت کشاورزی، بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره، و تماس نزدیک با کشاورزان و دست اندرکاران این بخش، تمام تلاش خود را صرف شناخت عمیق ساز و کار و فرهنگ کشاورزی،مسائل و مشکلات کشاورزان و تبدیل کشاورزی به صنعتی سودآور و پایدار کرده است.
برای رسیدن به این منظور و در نخستین گام، شرکت بازارگان کالا اقدام به جلب مشارکت و سرمایه گذاری خارجی شرکت یونیفرت کرد. در گام بعدی و با همکاری شرکت یونیفرت و استفاده از تجربیات آن، مذاکرات جدی و مفصلی را با بزرگترین و معتبرترین شرکت های اروپایی و آمریکایی تولید کننده نهاده های کشاورزی، برای تأمین بهترین و مؤثرترین کودهای آلی و شیمیایی، سموم دفع آفات، بذور اصلاح شده و مواد بیولوژیک به عمل آورد که موجب شد شرکت بازارگان کالا ، به عنوان ارائه دهنده کالاهایی با کیفیت برتر به کشاوزران عزیز شناسانده شود.

کود - سبد کالا بازارگان کالا - عناصر پر مصرف

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

 

نواتک سلوب30-8-14

کیسه25کیلویی

نواتکbs+21

کیسه 25 کیلویی

نواتک18-18-18

کیسه 25 کیلویی

    مونو پتاسیم فسفات       

 کیسه 25 کیلویی

    مونو آمونیوم فسفات     

کیسه 25 کیلویی

فرتیوم نیترالیا17+10+10

کیسه 25 کیلویی

   نواتک دوراتک14-7-14   کیسه 25 کیلویی

   نواتک سلوب21   

کیسه 25 کیلویی

نواتک سلوب48-14

کیسه 25 کیلویی

 

   نواتک کلاسیک16-8-12 

 کیسه 25 کیلو

 

کی لیف

بسته 2کیلویی و کیسه 20کیلویی

 کود - سبد کالا بازارگان کالا - عناصرریز مغذی

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

 

 بیومین مس

(کارتن 12لیتری)

بیومین446

(کارتن 12لیتری)

 

 بیومین464

(کارتن 12لیتری)

 

 بیومین235

(کارتن 12لیتری)

 

 بیومین کلبر

(کارتن 12لیتری)

 

بیومین روی

(کارتن 12لیتری)

 

 بیومین کلسیم

(کارتن 12لیتری)

 

بیومین منگنز

(کارتن 12لیتری)

 

لیبرل ار ام ایکس

(کارتن 12لیتری)

 

لیبرل مس

(کارتن 12لیتری)

 

 لیبرل روی

(کارتن 12لیتری)

 

لیبرل منگنز

(کارتن 12لیتری)

 

 لیبرل کلسیم

(کارتن 12لیتری)

 

 لیبرل منیزیم

(کارتن 12لیتری)


 لیبرل Sp

(کارتن 12لیتری)

 

 

 نوتری پلاس ماگما

(کارتن 12لیتری)

 

 بازافر

(کارتن10کیلویی)

 

 نوتری بور

(کارتن16کیلویی)

 

  کود - سبد کالا بازارگان کالا - اصلاح کننده های خاک

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

کاندیت مینرال

کیسه25کیلویی

هیومکس آمریکا

گالن10لیتری

  کود - سبد کالا بازارگان کالا - محرک رشد

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

باسفولیر کلپ

(کارتن12لیتری)

وکوزیم دریپ

(کارتن12لیتری)

وکوزیم مایع

(کارتن12لیتری)

وکوزیم گرانول

کیسه10 کیلویی

وکوزیم سید پلاس

(20 سی سی کارتن2لیتری)

 

 کود - سبد کالا بازارگان کالا - کودهای دو منظوره

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید

بازفولیر اکتیو

(کارتن12لیتری)

فسگارد

(کارتن12لیتری)