انواع ریزش میوه

 
 
 
شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 
 
ریزش میوه در زمان فندقی شدن
 
لقاح کامل نشده و تعداد دانه ها کم است. این نوع ریزش میوه ارتباط مستقیمی با استفاده از فروت ست دارد. فروت ست ها حاوی سه عنصر ازت، روی و بر می باشد.از این ترکیبات حداقل دو بار در سال استفاده شده که سبب جلوگیری از سال آوری درختان میوه
می گردد.
 
 
ریزش میوه در خردادماه
در این فصل میوه ها درشت هستند و ریزش پیدا می کنند که ارتباطی با فروت ست ندارد. دلیل این ریزش کمبود قند و انرژی کافی در درختان است. توصیه می شود ترکیباتی که دارای قند، اسیدآمینه آزاد وپتاس هستند استفاده شود. 
 
 
 
ریزش در انتهای فصل
در انتهای رسیدن میوه ها در باغات ریزش دیگری مشاهده می شود که دلایل هورمونی دارد. توصیه می شود 15 الی 20 روز قبل از برداشت از اسید نفتالین استیک به صورت محلولپاشی استفاده شود.