بیماری های طوقه و ریشه درختان

 

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 

پوسیدگی طوقه

قارچ عامل بیماری فیتوفترا است و علایم به صورت زوال سریع درخت، پژمردگی ناگهانی و خشک شدن درخت در مدت چند روز می باشد. در پسته ترشح شیرابه تر مشاهده می شود اما در گردو شیرابه خشک است.

کنترل

محلول پاشی با الیت و یا پروفایلر روی درخت برای افزایش مقاومت (4 بار در سال از اول بهار)

 

پوسیدگی سفید (تارعنکبوتی) ریشه

عامل بیماری قارچ رزلینیاست که این قارچ خاکزاد بوده و دامنه میزبانی وسیعی دارد. علایم به صورت لایه های سفید قارچ زیر پوست طوقه است که بوی قارچ خوراکی می دهد.


کنترل

واقعیت این است که راه درمان قطعی برای ایین بیماری وجود ندارد. تنها می توان درخت را یا کودهای ریشه زا و هیومیک اسیدها تقویت کرد.

پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه

علایم به صورت خشک شدن و زوال سریع درخت است. اوایل بهار فرم جنسی قارچ به شکل کلاهک دار و عسلی رنگ در زیر طوقه و ریشه درختان مشاهده می شود.

کنترل

واقعیت این است که راه درمان قطعی برای این بیماری وجود ندارد. تنها می توان درخت را با کودهای ریشه زا و هیومیک اسیدها تقویت کرد.

پژمردگی ورتیسیلیومی

علائم به صورت زوال تدریجی و ایجاد حلقه قهوه ای در محل طوقه و گرفتگی آوندی، زردی برگ ها از پایین و ریزش برگ می باشد. انار، مو و پسته به این بیماری خیلی حساس هستند. در مناطق سرد شدت بیماری کمتر است.


نماتد ریشه گرهی

دامنه میزبانی این نماتد وسیع بوده ، به طوریکه تعداد زیادی از درختان باغی را مورد حمله قرار میدهد. درخت پسته بسیار حساس است. علایم به صورت زوال تدریجی و ایجاد گال یا گره روی ریشه است.

درخاکهای سبک خسارت نماتد بیشتر است.


گال باکتریایی طوقه

عامل بیماری باکتری اگروباکتریوم می باشد. علایم به صورت ایجاد گال در منطقه طوقه و ریشه، زوال تدریجی و خشک شدن و در نهایت مرگ درخت است.

 

کنترل

راه درمانی برای ای بیماری وجود ندارد و سعی می شود که اگر تعداد درختان آلوده کم است، حذف شود و سوزانده شود.

روشهای غیر شیمیایی پیشگیری از پوسیدگی های ریشه و طوقه:

تهیه نهال سالم و گواهی شده

قرارگیری محل پیوندک در بالای سطح خاک

اصلاح بافت خاک

استفاده از چالکود مناسب در جهت تقویت درخت

عدم آب ایستادگی پای طوقه

استفاده از آبیاری قطره ای

هوادهی ریشه و طوقه درختان آلوده

حذف درختان شدیدا آلوده و ضدعفونی مکان آن با بردو 2 درصد

عدم کاشت مجدد نهال در باغات آلوده

دو مرتبه شخم عمود بر هم در تیر و مرداد و کشت جو و شبدر و منداب در پاییز 

ضدعفونی با آفتاب در تیر ماه به مدت 45 روز