آفات و بیماری های گندم و جو

 

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 

 

زنگ زرد یا نواری گندم

علائم زنگ زرد در آب و هوای ملایم و خنک توسعه یافته، بنابراین در ابتدای فصل زودتر از سایر زنگهای غلات دیده می شود و در تابستان با گرم شدن هوا رشد آن متوقف می شود. زنگ زرد گاهی باعث عقیم شدن گلها می شود. نخستین نشانه های شروع بیماری ظهور تعدادی جوش گرد، کوچک و زرد در سطح فوقانی برگها می باشد.

کنترل

تیلت، فولیکور، فالکن

 

 


سیاهک پنهان معمولی یا بدبدوی گندم

گیاهان آلوده فقط چند سانتی متر از گیاهان سالم کوتاهتر هستند. رنگ بوته های آلوده سبز مایل به آبی تا سبز مایل به خاکستری به نظر میرسد.سنبله ها از هم باز شده و با زاویه بزرگتری نسبت به محور اصلی خوشه قرار می گیرند. دانه ها قهوه ای مایل به خاکستری بوده و هنگامی که شکسته می شوند پر از اسپورهای پودری و سیاهرنگ با بوی ماهی فاسد شده می باشند.


سیاهک آشکار گندم

معمولاً علایم بیماری تا قبل از خوشه دهی ظاهر نمی شود، بوته های بیمار اغلب قوی تر هستند و رشد سریعتری نسبت به بوته های سالم دارند. در این بیماری خوشه های آلوده سیاه می شوند و سنبلچه های خوشه های آلوده تبدیل به توده اسپورهای خشک سیاه رنگ می شود. در هنگام خروج خوشه ها تلیوسپورهابوسیله باد پراکنده می شوند و یا بوسیله باران شسته شده و طی چند روز فقط محور لخت خوشه باقی می ماند.

 

کنترل

ارقام مقاوم

ضدعفونی بذور


پاخوره گندم

بوته های آلوده دارای خوشه های سفید و پوک بوده و در روی طوقه و ریشه طوقه آلوده پوسیدگی خشک همراه با رنگ قهوه ای مایل به سیاه دیده می شود. گیاه آلوده کوتاه مانده و تعداد پنجه ها کاهش می یابد.

کنترل

کنترل شیمیایی ندارد اما تناوب برای کنترل این بیماری موثر است.

 


سن گندم

سن مادر ساقه ها را نیش زده و از شیره گیاه تغذیه می کند که باعث سفید شدن غلاف شده و به خوشه نمی رود.همچنین با تغذیه از برگهای انتهایی حالت خشکیدگی را ایجاد می کند.سفید شدن و خشک شدن موضعی سنبله ها به غیر از خسارت سن می تواند ناشی از تنش خشکی، گرما و سرما باشد. در خسارت ناشی از سن خوشه به راحتی کشیده شده و از گیاه بیرون می آید.

کنترل

یک مرحله سم پاشی علیه سن مادر در اواخر فروردین و ابتدای اردیبهشت با فنیتروتیون و سم پاشی در خردادماه علیه پوره ها با دلتامترین


شته روسی گندم

علایم این شته با سایر شته ها متفاوت بوده و به صورت ایجاد نوارهای زرد و قرمز رنگ در طول برگ به خصوص در جو می باشد. عسلک کمتری ترشح کرده و خسارت آن در هنگام پنجه زنی می باشد.

کنترل

کنفیدور


تریپس گندم

رنگ این تریپس قرمز بوده و بیشتر به خوشه گندم و سنبلچه ها خسارت میزند. خسارت روی برگها مثل خسارت تگرگ است و باعث ایجاد لکه های سفید تا قهوه ای رنگ می شود.

 

کنترل

ماترین به همراه یک پخش کننده، مونتو

 


زنبور ساقه خوار گندم

از ناحیه طوقه وارد ساقه گندم شده و در طوقه تخم می گذارد. با سقوط ساقه ها در زمین کشاورز متوجه وجود آفت در مزرعه می شود.

کنترل

با توجه به اینکه زنبور داخل ساقه است مبارزه ای ندارد.