آفات انباری

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 
 
 
میزبان های آفات انباری
محصولات انباری بر خلاف آنچه که اغلب تصور می شود تنها به چند قلم از غلات یا حبوبات محدود نمی شوند، بلکه به طور کلی تمام مواد غذایی، صنعتی و غیره را که به نحوی در انبار ها، سیلوها و منازل نگهداری می شوند و مورد حمله آفات قرار می گیرند، شامل می شوند.
بنابراین انواع غلات، حبوبات، محصولات آردی، نان، دانه های روغنی، بذرها، میوه های خشک، مواد گوشتی، دارویی، چوبی، پشمی، نخی، منسوجات، پوست، کلکسیون های جانوری، کتابخانه ها و صد ها قلم دیگر می توانند جزء محصولات انباری محسوب شوند.
 
 
شپشه برنج
خسارت عمده این حشره در درجه اول مربوط به لارو آن است، اما خود حشره کامل نیز در طول زندگی از دانه تغذیه می کند. شپشه برنج نه تنها به برنج بلکه به تمام غلات انباری مانند گندم، جو، ذرت، چاودار و غیره حمله می کند. همچنین می تواند از سبوس و آرد نیز تغذیه نماید، ولی در این صورت قادر به تولید مثل نخواهد شد. این حشره گاهی به دانه های بقولات نیز حمله می کند ولی لاروها در همان اوایل مراحل رشدی از بین میروند. این آفت در سال 5 تا 6 و گاهی 7 تا 8 نسل می تواند ایجاد کند.
 
 
لمبه گندم
لمبه گندم یکی از آفات مهم محصولات انباری است که در درجه اول از گندم و جو تغذیه می کند. علاوه بر این به غلات دیگر مانند برنج، ذرت، چاودار و غیره نیز خسارت سنگین وارد می کند. این آفت در ایران یکی از آفات مهم بقولات نیز هست. خسارت آن منحصرا مربوط به لارو آن است. حشره کامل با وجود فعال بودن و داشتن قطعات دهانی طبیعی تغذیه نمی کند و اگر هم تغذیه کند بسیار ناچیز خواهد بود.
 
 
 
 
سوسک چهارنقطه ای
سوسک چهار نقطه ای حشره ای است پلی فاژ که لارو آن از بقولات مختلف مانند لوبیا و واریته های آن، نخود، ماش، عدس، باقلا و غیره تغذیه می کند. بعضی از واریته های لوبیا به این آفت مصون هستند در صورتی که بعضی دیگر مانند لوبیای چشم بلبلی به شدت به آن مبتلا می شوند. حشرات ماده اغلب دانه هایی را برای تخم ریزی انتخاب می کنند که لارو بتواند از آنها تغذیه کند و اگر این انتخاب با دقت کافی انجام نشود لارو جوان ضمن کندن دالان، برای نفوذ به دانه در آغاز کار از بین می رود.
 
 
 شب پره هندی
در شرایط مساعد تخمها پس از 3 روز تفریخ شده، لاروها خارج میگردند. طول دوره لاروی برحسب درجه حرارت محیط و نوع غذا متغیر و در شرایط مساعد 25 تا 30 روز است. پس از این مدت لارو پیله ابریشمی نازک تشکیل داده در آن به شفیره تبدیل میشود. دوره شفیرگی از 4 روزتا 4 هفته متغیر بوده و پس از آن حشره کامل ظاهر می شود. در شرایط کاملا مساعد طول دوره تکاملی از تخم تا حشره کامل 40 روز طول می کشد. این حشره در سال 2 تا 5 نسل می تواند ایجاد نماید. این آفت جهانی بوده و از محصولات غله ای، بقولات و بخصوص خشکبار مانند گردو، بادام و پسته، دانه های روغنی، بذر و غیره می تواند تغذیه کند.