آفات و بیماری های هویج

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 

 

سفیدک پودری

عامل بیماری نوعی قارچ است.علائم بصورت پودر سفیدرنگ روی سطح برگ ها بخصوص برگ های مسن تر دیده می شود.رطوبت نسبتا بالا و دمای متوسط باعث گسترش بیماری می شود.

کنترل: لونا، کالیبان، سولفولاک، زتا 80 و کومولوس


لکه حفره ای هویج

عامل بیماری قارچ پیتیوم می باشد.نشانه های اولیه شامل ایجاد لکه های کوچک و زرد یا بیضوی، آبگزیده در سطح هویج است. با پیشرفت بیماری لکه ها به صورت حفره بزرگی در می آیند. شرایط موطوب و غیرهوازی بیماری را گسترش می دهد.

کنترل

رزالاکسیل یا پریویکورانرژی بصورت آبیاری و الیت به صورت سمپاشی

 


نماتد مولد غده ریشه

علائم به صورت ضعف عمومی، کم رشدی، زردی، پژمردگی و کوتولگی در اندام هوایی گیاه دیده می شود. بوته های آلوده در روزها و ساعات گرم پژمرده می شوند و در ساعات خنک به حالت عادی برمیگردند. مهم ترین و مشخص ترین علائم این بیماری در ریشه ها به صورت ایجاد گال(غده) دیده می شود.

کنترل

پرهیز از انتقال نشای آلوده 

ضد عفونی خاک با آفتابدهی

حذف و از بین بردن بوته های آلوده

استفاده از نماتدکش ولوم 

 


مگس هویج

لارو این آفت در ابتدا از ریشه تغذیه کرده و سپس وارد هویج شده و چرخه زندگی خود را کامل می کند. شفیره ها در داخل خاک تشکیل می شوند.

 

کنترل

استفاده از تریکلرفن در آب آبیاری برای کنترل شفیره هایی که در خاک تشکیل می شوند.

استفاده از کارت زرد در مزرعه  برای جذب حشرات بالغ


سرخرطومی هویج

حشره ماده بالغ روی دمبرگهای گیاه تخمگذاری کرده و لاروها پس از تفریخ، با حفر تونلی وارد ریشه شده و تغذیه می کنند  و سپس وارد خاک شده و شفیره می شوند. با ورود لارو به داخل هویج سایر عوامل بیماری زا نیز وارد می شوند.

کنترل

استفاده از تله برای به دام انداختن حشره بالغ

فن والریت