بــذر

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516004

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک کنید.
 
 

معرفی واحــد بذر

گیاه شناسی محصولات

 محصــولات