بــذر

راههای ارتباطی واحد بذر( شرکت ترنم سبززاینده رود )

 03137516004 , 03137516002
 
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک کنید.
 
 

معرفی واحــد بذر

گیاه شناسی محصولات

 محصــولات