سبد کالای کودها

  شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان 

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

  0313-7515359

 لطفا جهت دریافت اطلاعات تکمیل بر روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

 

 سپاهان رویش  بازارگاان کالا      هامون بذر زریـن
سبز محصول داتیس      آریا نام نهاده      ساعی گل