محصولات/ بذر

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516004

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 گیاهشناسی پیاز - Allum cepa
 
گیاهی تک لپه ای، دو ساله، دارای مقاومت نسبی به سرما
آب و هوا: 
پیاز یک محصول فصل خنک است به دمای ۱۳ الی ۲۴ درجه سانتیگراد سازگار بوده و یخبندان را تحمل نمی کند. برای عملکرد بالا به دماهای خنک در طول مراحل اولیه رشد و قبل از آغاز پیازدهی نیاز دارد. دمای بهینه برای رشد گیاهچه ۲۰ الی ۲۵ درجه سانتیگراد است. میزان رشد در دماهای بالاتر از ۲۷ درجه سانتیگراد شروع به افت می کند.
خاک: 
بیشتر طالب زمین های سبک و قوی است. بنابراین خاک¬های شنی لومی مناسبترین خاک برای پرورش پیاز است و خاکهای رسی معمولا برای پرورش پیاز مناسب نیستند. پیاز به شوری خاک نیز حساس است.  pHمناسب برای پیاز 8/6-6 است.
کاشت:
از لحاظ نوع کشت به 3 دسته تقسیم می¬شود: کاشت مستقیم بذر، کاشت خرده پیاز و استفاده از نشاء. (برای خزانه کاری یا تهیه نشاء مقدار بذر حدود 6 برابر مقدار بذر در کشت مستقیم است.) 
پیاز را معمولا روی پشته هایی به فاصله ۳۵ الی ۴۵ سانتیمتر برای کشت یک ردیفه می کارند و برای کشت دو ردیفه ، عرض را دو برابر در نظر می گیرند . عمق بذرکاری حدود 12 الی 16 میلی متر در نظر گرفته می¬شود.
مدت زمان کاشت تا برداشت:
از موقع زرع تا سبز شدن: 30-10 روز
از موقع زرع تا تشکیل و رسیدن پیاز: 150-130 روز
از زرع تا جمع ¬آوری محصول از مزرعه: 200-150 روز
از زرع تا جمع¬آوری برای زرع بعدی: 550-510 روز
مناطق کشت: آذربایجان شرقی، اصفهان، مرکزی، فارس، خراسان، زنجان، جیرفت.
برداشت:
بهترین زمان برداشت پیاز زمانی است که برگها شروع به زرد شدن و خوابیدن نماید. جهت برداشت به دو روش سرزنی در داخل خاک و یا برداشت پیاز و سپس قطع اندام هوایی عمل می گردد که در این حالت ریشه ها را قطع و پوسته های خارجی پیاز را جدا می سازیم. جهت انبار شدن پیاز باید غده ها مستقیماً در معرض نور خورشید قرار گیرند.
خواص پیاز:
1- پياز ادرار آوري قوي است و خام و پخته آن هر دو اين اثر را دارند.
2- همانطور كه گفته شد پياز داراي انسولين گياهي است و استفاده از آن قند خون را پائين مي آورد . بيماران مبتلا به مرض قند بايد حتما هر روزه از آن استفاده كنيد .
3- پياز نيم پز براي سوختگي ها نيز موثر است .
4- پياز خام محرك قلب است .
 5- پياز باكتري كش است .
 6- پياز تقويت كننده و نرم كننده سينه است .براي اين منظور پياز را آب پز كرده و بخوريد .
 7- پياز سنگ كليه را خرد مي كند .
 8- پياز پخته ملين است .
9- براي درمان سنگيني گوش آب پياز را در گوش بچكانيد .
10- ماسك پياز روي صورت خون را بطرف صورت مي كشاند و رنگ صورت را درخشان مي كند. 
11- براي رفع سموم بدن پياز توصيه مي شود .