محصولات / بذر

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516004

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 

شرکت بیجو فرانسه (Bejo)

Cor Beemsterboer  و  Jacob Jong پسران نانوا و عطاری بودند که بیش از یک قرن پیش در انتخاب و پرورش کلم، هویج و پیاز متخصص و از پیشگامان قدرتمند در پرورش بذر شدند. در سال 1963 آنها یک سرمایه گذاری مشترک را در یک روش هیبریدسازی جدید انجام دادند که بسیار موفقیت آمیز بود بطوریکه این دو شرکت تصمیم گرفتند در سال 1978 ادغام شوند و شرکت خانوادگی Bejo Zaden را ایجاد کنند. این شرکت در آن زمان بذر موفقیت های فعلی خود را کاشت و با توجه به نوآوری و تفکرات رو به جلو، از آن زمان تا به حال به پیشرفت ادامه داده است.
 
 
 
بیجو یک شرکت تولید کننده بذر سبزیجات برای پرورش دهندگان حرفه ای
بیجو یک شرکت پیشرو در پرورش، تولید و فروش بذور گیاهی است که با همکاری در بیش از 30 کشور، یک خانواده تجاری بزرگ در سطح بین المللی ایجاد کرده است. بیجو روابط بلند مدت با مشتریان خود را در اولویت قرار می دهد. نمایندگان این شرکت به منظور تبادل نظر و اطلاع از مشکلات کشاورزان ارتباطات نزدیکی با آن ها برقرار می کنند. با کمک اینگونه ارتباطات، می توان پشتیبانی و مشاوره بهتری برای نتایج بهتر و پایدارتر محصول ارائه کرد.
این شرکت یکی از مهم¬ترین راه های کسب اطلاعات را تجربه می داند و از این رو دریافت اطلاعات عملی در زمین های کشاورزی و بازار را بسیار مهم تلقی کرده و از این دانش عملی برای توسعه انواع بذور جدید با ویژگی های بهتر، برای مصرف کنندگان بهره می جوید.
 
 
 
پیشرفت و نوآوری
تحقیق و پیشرفت در زمینه های علمی برای شرکت بیجو بسیار اهمیت دارد. بطوریکه بیجو یکی از شرکت های پیشگام در دهه 1960 در استفاده از تکنیک های پرورش بوده و این پیشرفت تا به امروز ادامه داشته است. این شرکت بطور جدی از فن آوری های جدید استقبال می¬کند. هرچقدر که  اطلاعات در زمینه گیاهان و  DNA آن ها افزایش یابد، سرعت توسعه رقامی با ویژگی های رشد عالی مناسب کشاورزی پایدار بیشتر خواهد بود.
برداشت از هم اکنون تا پنجاه سال آینده
با افزایش جمعیت جهان، نیازغذایی نیز افزایش می¬یابد. در این راستا شرکت بیجو با استفاده از تجربه و دانش فنی سعی در بهبود روش¬های تولید بذر دارد. همچنین حفاظت از منابع طبیعی جهان نیز از اهداف این شرکت به شمار می¬رود. بطوریکه کشاورزان بتوانند از خاک سالم و بارور از حالا تا پنجاه سال آینده به راحتی استفاده کنند. به همین دلیل این شرکت با در نظر گرفتن حفاظت از محیط زیست به دنبال روش-های جدید و پایداردر کشاورزی است.