فروشگاه رویان

راههای ارتباطی فروشگاه کود، سم، بذر، ادوات( شرکت ترنم سبززاینده رود )
03137507750
 قهدریجان، خیابان امام خمینی، جنب بانک ملی، شرکت ترنم سبز زاینده رود
 
 
 
 
  نام و نام خانوادگی   سمت  تخصص شماره تماس
مجتبی سلامی مسئول فروشگاه رویانا کارشناسی کشاورزی(خاکشناسی) 03137507750
محمد ریحانی    کارشناس ارشد فروشگاه        کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی     03137507750
حسام خوشبین کمک فروش - -
حسین خوشبین کمک فروش - -