تماس با ما/ معرفی پرسنل ترنم سبز زاینده رود

 خطوط سانتـرال (لطفاً بعد از شنیدن بوق داخلی مورد نظر را وارد کنید)

031-37501020 031-37507780 031-37507750 031-37508713 031-37508714

 

 واحد     نام و نام خانوادگی      سمت  تخصـص شماره تماس مستقیم   داخلی

 

مدیریت

 

 مسعود جمالی   مدیر عامل  کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات  03137516005  108

 

   اداری مالی 

 

  مینا محمدی کارمند امور مالیاتی  کارشناسی حسابداری 03137517044  114
 مرضیه قاسمی    کارمند اداری مالی   کارشناسی حسابداری 03137517077 103


 

 

 حسابداری
 
 
 

 

سید رضا موسویان

 کارمند حسابداری

کارشناسی متالوژی صنعتی  03137515009 101

میلاد زمانی

کارشناس حقوق   کارشناسی حقوق  -  118
 زهرا ابراهیمی   صندوق و خزانه  کارشناسی کامپیوتر -  110
  نوروزعلی صفری     مسئول پیگیری مطالبات و چک ها   دیپلم  03137516003 110 
علی اصغر مرادی بایگانی کاردانی -  -

فنی و فروش

 

 

 محمد تاج الدین مدیر مسئول فنی و فروش  کارشناسی ارشد گیاه پزشکی(حشره شناسی)  03137516001 111

ناصر یزانی 

کارشناس منطقه

استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری

کارشناسی باغبانی 

 03137515855  115
جواد غلامی 

کارشناس منـاطق گلخانه ای

استان اصفهــان

کارشناسی ارشد بیمار شناسی گیاهی  03137515855 115
میلاد احمدی

کارشناس منطقه 

استان لرستان و کهکلویه و بویراحمد

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی  03137515359  112
 محمد رحیمیان

 کارشناس منطقه

استان خوزستان(سبز محصول داتیس)

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی  03137515359 112
مسعود قدیری
کارشناس منطقه استان اصفهان
کارشناسی کشاورزی 03137515855 115
 پروانه نظری
 

 کارشناس فنی و فروش شهرستان سمیرم

 کارشناسی گیاه پزشکی 03137515855 115
         

  

 

 

 پشتیبانی و فروش  
 
 

 

 حسن بابائی  مسئول پشتیبانی و فروش  دیپلم 03137516002  106
 مهسا شمس  کارشناس هماهنگی و فروش کارشناسی کامپیوتر  03137515855 115
فاطمه کوراوند کارشناس هماهنگی و فروش کارشناسی کامپیوتر 03137515359  112
ریحانه جعفری کارشناس هماهنگی و فروش کارشناسی کامپیوتر 0317517055 121

 

 بــذر
 


 
پیمان طاهری کارشناس ارشد واحد بذر کارشناسی بیوتکنولوژی کشاورزی 03137516004  119
 مهسا ترکیان  کارشناس ارشد هماهنگی و فروشواحد بذر
کارشناسی ارشد فیزیک خاک 
03137516004   120
 

سلمان ساعی

کارشناس بذر شرکت فلات لیسانس زراعت و اصلاح نباتان - -

 

حمل و نقل

محمد جواد احمدی  راننده شرکت دیپلم 09162332840 -
حسین مشهدی راننده شرکت کاردانی تولیدات زراعی 09162422920 -

 

 

 فروشگاه رویانا مجتبی سلامی  مسئول فروشگاه رویانا 

 کارشناسی خاکشناسی

03137507750  102
محمد ریحانی  کارشناس ارشد فروشگاه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی 03137507750 107
ابراهیم جمالی پرسنل فروشگاه/انفورماتیک کارشناسی حسابداری - -
حسام خوشبین کمک فروش - - -
  حسین خوشبین کمک فروش - -  -

 

 

 

 کلینیک گیاه پزشکی
 

 
 
 

فاطمه سادات سیدین گیاهپزشک(شیفت صبح) دکتری بیماری شناسی گیاهی، کنترل بیولوژیک 

03137508713

09162040560

 104
مصطفی جمالی گیاهپزشک(شیفت عصر) کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی 03137508713
09162040560 
104
علی اکبر شهباز کارشناس باغبانی(شیفت عصر) کارشناسی ارشد باغبانی 03137508713
09162040560 
104
مرضیه سادات جمالی گیاهپزشک(شیفت صبح) کارشناسی ارشد حشره شناسی، اکولوژی 03137508713
09162040560 
104
         

 

 

 کلینیک تجزیه آب و خاک رویانا  
 
 

نینا ارزانی کارشناس ارشد کارشناسی ارشد فیزیک خاک  

03137517066

09130951619

105
نسیم شوشتری کارشناس ارشد
کارشناس ارشد پیدایش و رده بندی و ارزیابی خاک 

  03137517066 
09130951619

105
میلاد قاسمی  اپراتور آزمون کاردانی

 03137517066 
09130951619 

105

  انبــار

 سجاد صفری انبار دار مرکزی  دیپلم کامپیوتر  09162040580 122
علیرضا صفری پرسنل انبار دار  112
نگهبان انبار احمدرضا صفری  پرسنل انبار - - 112
مجتبی صفری   نگهبان انبار  -  - -
  حسنعلی صفری نگهبان انبار - - -
نگهبان فروشگاه صادق ساعی نگهبان فروشگاه - - -