محصولات/بذر

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516004

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 
جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

 

انزازادن هلند

 

بیجــو فرانسه

 

تاکی ژاپن

 

 

 فیتو اسپانیـا

 

 

روزن سیدز هلند

 

نانگـوو کـره