محصولات/سم/هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند.

 

علف کش متری بوزین

 
علف كش سیستمیك و انتخابی از گروه تریازین‌ها با طیف وسیع و تأثیر بسیار خوب علیه علف هرز مزارع سویا و سیب زمینی به طوری كه اگر علف هرز نروییده باشد ماده مؤثر علف‌كش از طریق خاك جذب ریشه شده و از رشد و نمو آنها جلوگیری می‌کند و اگر علف هرز روئیده باشد از طریق برگ وارد شده و از بین می‌برد.
این علف كش بر روی علف‌های هرز تك لپه (اویارسلام، سوروف، ارزن وحشی، قیاق) و دو لپه (سلمه، شاه تره، هفت بند، خرفه، خردل وحشی، تاج ریزی، گاو پنبه) به بهترین وجه مؤثر است. در سویا باید قبل از رویش (هنگام كشت بذر و حتماً قبل از كشت بهاره) مقدار 600 گرم را با 2 لیتر تری فلورالین در هكتار با خاك مخلوط نموده و در عمق 10-8 سانتیمتری قرار داد در سیب زمینی قبل از جوانه زدن سیب زمینی تا 4-2 برگی شدن علف هرز به مقدار 750 كیلوگرم در هكتار مصرف شود.