محصولات/سم/هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند.

 

قارچ کش مانکوزب

 

موارد ثبت شده:

محصول ثبت شده میزان مصرف
 گندم و جو     سیاهک پنهان   

ضد عفونی بذر 2در 1000

بادام لکه آجری 2در 1000
مرکبات لکه نقره ای 2 در 1000
توتون سفیدک دروغی 1تا 2کیلو در هکتار
نخود  برق زدگی 2کیلو در هکتار
میخک زنگ 1.5كیلوگرم در هزار به صورت پیشگیری همراه مویان 0/5 در هزار
یونجه سفیدک داخلی 2کیلوگرم در هکتار