محصولات/سم/هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند

 

 

حشره کش غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی و کمی تدخینی از گروه ارگانوفسفره جهت کنترل سپردار مرکبات، شپشک‌های درختان میوه سردسیری،مرکبات و مینوز برگ سویا و نیز آگروتیس چغندر قند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد ثبت شده:

محصول آفت میزان مصرف
درختان میوه سردسیری شپشک 1تا1..5در 1000
مرکبات شپشک/سپردار 1.5تا2در 1000
سویا مینوز برگ 2تا2.5 در هزار
چغندر قند آگروتیس 2تا2.5 در هزار