محصولات/سم/هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند.

 

علف کش هورمونی، سیستمیک و انتخابی از گروه فنوکسی استیک اسید جهت کنترل علف‌های هرز پهن برگ مزارع گندم، جو، برنج، ذرت و نیشکر توصیه می‌شود.

موارد ثبت شده:

محصول موارد مصرف میزان مصرف
گندم و جو علف هرز پهن برگ 1تا 2لیتراز پنجه زدن تا تشکیل ساقه
برنج علف هرز پهن برگ 0.5تا 3لیترزمان 5تا7 برگی برنج
ذرت  علف هرز پهن برگ 1.5 بعد از رویش علف های هرز 5تا7برگی ذرت
نیشکر علف هرز پهن برگ 2تا2.5 لیتر در 100