محصولات/سم/هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند.

علف کش بن سولفورون

 

علف كش انتخابی و سیستمیك از گروه سولفونیل اوره‌ها برای كنترل علف‌های هرز پهن برگ و جگن‌ها در مزارع برنج كه با جلوگیری از ساخت اسیدهای آمینه والین و ایزولوسین، تقسیم سلولی و در نتیجه رشد علف هرز را متوقف می‌سازد. از طریق ریشه و برگ جذب شده و خاصیت جابجایی سریع به بافت مریستم را دارا می‌باشد.
 
مصرف
به صورت پیش و پس از رویش برای كنترل علف‌های هرز پهن برگ و جگن‌ها در مزارع برنج می‌باشد. 75-50 گرم در هكتار از مرحله 1 تا 3 برگی شدن برنج و مراحل اولیه رویشی علف‌های هرز تا زمان 3 برگی شدن علف‌های هرز.
 
ماده مؤثر
600 گرم ماده مؤثر در هر كیلوگرم.