محصولات/سم/هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند.

حشره کش ایمیداکلروپراید(کونفیدور)

 
حشره کش تماسی و گوارشی با خاصیت سیستمیک بوده که از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه شده و به راحتی توسط شیره گیاهی موجود در آوندها به سایر نقاط منتقل می‌شود.
به علت نحوه اثر متفاوت با سایر حشره کش‌ها ، این حشره کش بر روی نژادهای جدید و مقاوم آفات به ویژه حشراتی که در برابر سموم آلی مقاوم شده‌اند نیز مؤثر می‌باشد.
این سم در مدیریت تلفیقی آفات مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
موارد ثبت شده:
محصول آفت میزان مصرف
پسته پسیل پسته 0.4 لیتر در 1000
توتون شته توتون 0.025 لیتر در هکتار