سموم هامون بذر زرین

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

 گروه شرکت های هامون بذر زرین

هامون بذر زرین

وارد کننده انواع کود ها وبذور کشاورزی

بهاور شیمی

فرموله کننده سموم کشاورزی

پیراکشت شیمی

وارد کننده و فرموله کننده سموم کشاورزی و خانگی

زرین خوشه جنوب

وارد کننده سموم کشاورزی

شرکت هامون بذر زرین در سال 1378 با توجه به تخصص مسئولین و کارشناسان مربوطه فعالیت خود را در زمینه واردات نهاده های کشاورزی نظیر، انواع کودهای ماکرو، میکرو،ارگانیک و نیز بیولوژیک آغاز نموده است. با توسعه فعالیت شرکت، اقداماتی در جهت تامین سموم کشاورزی از منابع اروپایی و آمریکایی آغاز گردید و در این زمینه شرکت‌های مشترک به نام زرین خوشه جنوب و پیراکشت شیمی اقدام به واردات سموم دفع آفات نباتی نمودند

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان موردنظر کلیک نمایید.

 

استامی پراید ( SP 20%) ایمیداکلوپراید (35% SC)
پنکونازول امولسیون در آب (200 EW) تری بنورون متیل پودر قابل انتشار در آب(DF75%)  توفوردی امولسیون شونده (D EC 45%)
 تیودیکارب (لاروین) پودر قابل انتشار در آب 80% (DF 80%)  دیمتوات 40% (EC 40%)  زینب پودر وتابل 80% (WP 80%)
 کرزوکسیم متیل گرانول قابل حل در آب( WG 50%)  کلرپیریفوس امولسیون  (EC 40/8%)  کلروتالونیل (سانسی چین) (SC 72%)
 گلایفوزیت 41% مایع قابل حل در آب  مانكوزب پودر وتابل(WP80%)  متری بوزین (WP 70%)
 پاراکوات مایع قابل حل در آب ( SL 20%)  تیو فانات متیل پودر وتابل 70% (WP 70%)   کاربندازیم پودر وتابل (WP 50%)