نحوه نمونه برداری خاک گلخانه

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

 031-37515359

نحوه نمونه برداری خاک در گلخانه
آزمايش خاك هزينه است يا سرمايه‌گذاري؟
براي پي بردن به اهميت آزمايش خاك توجه به مفهوم دو جمله زير كافي است:
1- زمین ارثیه پدران ما نیست بلکه امانتی هست در دست ما برای نسل آینده
2- سلامت جامعه از مزرعه مي  آيد نه از داروخانه.
كشاورزي پايدار به گونه اي از كشاورزي گفته مي شود كه در آن توليد محصول اقتصادي باشد و همچنين در طي عمليات كشاورزي باروري و حاصلخيزي خاك افزايش يابد يا حداقل تغيير نكند. اطلاع از ميزان مواد غذايي و حاصلخيزي خاك از عوامل مهم در كشاورزي نوين و پايدار است. ارزيابي و حاصلخيزي خاك، انتخاب كشت مناسب و مصرف متعادل كودهاي شيميايي و حيواني سبب موفقيت در توليد بهينه محصولات كشاورزي مي شود. در اين راستا از آزمايش خاك به منظور تعيين مقدار عناصر غذايي و انتخاب كشت و ميزان كود مورد نياز استفاده مي‌شود.
آزمون خاك اطلاعات جامعي را در رابطه با ويژگي هاي خاك (فيزيكي و شيميايي)، وضعيت عناصر غذايي (كمبودها و سميت ها)، شوري، اسيديته و ... غيره را به ما نشان مي دهد. با آزمايش منظم خاك مي توان اطلاعات مفيدي را در اين رابطه به دست آورد و برمبناي آن توصيه هاي لازم را به كشاورز نمود. بنابراين آزمون خاك روشي موثر براي جلوگيري از كمبود و مسموميت عناصر غذايي در خاك مي باشد.
نحوه نمونه برداري صحيح خاك:
نمونه برداري يكي از مراحل مهم و حساس آزمون خاك بوده، به طوري كه دقت و صحت نتايج آزمون خاك تا حد زيادي وابسته به نمونه برداري است.

براي به دست آوردن يك نمونه واقعي نكات زير بايد رعايت شود:
1- نمونه خاك معرف مزرعه باشد.
2- نمونه به صورت مركب تهيه شود و از يك نقطه تهيه نشود.
3- نحوه نمونه برداري بسته به نوع محصول متفاوت است.
نكات مهم در نمونه¬برداري
1- از هر جای زمین نبایستی نمونه برداری كرد. مثلاً در محلي كه قبلا کود انبار شده، محل خرمن ، محل نگهداری حیوانات و کودهای حیوانی، محل سوزاندن بقایای گیاهی و یا علفهای هرز مزرعه ، محلي كه چــاله بوده و آب در آنهـا جمع می شـده،در مسیر و امتداد خطوط کودپاشی ، از دره ها و کناره های کانال آبیاری.
2- چنانچه قطعات کوچکی وجود داشته باشد که خاک آن فرضاً شنی بوده و با بقیه خاک مزرعه متفاوت باشد نبایستی نمونه خاک این قسمت را با بقیه نمونه ها مخلوط نمود . در صورت لزوم از این قسمت جداگانه نمونه برداری شود.
3- قبل از شروع نمونه برداری از تمیز بودن وسایل نمونه برداری (مته، بیل، بیلچه و سطل) مطمئن شوید هنگام نمونه بردای از بیل زنگ زده یا آغشته به کود دامی ومواد شیمیایی نبایداستفاده گردد.
6- هنگامی که زمین خیلی مرطوب می باشد از انجام نمونه برداری خودداری گردد.
7- بعد از دادن کود به زمین نمونه برداری نکنید.
نكات كلي نمونه برداري خاك
در نمونه برداري 5 سانتيمتر سطح خاك كنار زده مي شود. چون ريشه از اين عمق جذب چنداني ندارد. از طرفي ميزان كاه و كلش در اين عمق زياد است و مخلوط كردن اين لايه با خاك در نتايج آزمون تاثير دارد. البته در صورتي كه خاك شخم زده شده باشد نياز به كنار زدن سطح خاك نيست.
روش نمونه برداری از خاک گلخانه :
 با توجه به اینکه کشت گلخانه ای در فضای محدود صورت می گیرد لازم است قبل از احداث گلخانه از هر ۵۰۰۰ متر مربع یک نمونه خاک از عمق ۳۰-۰ سانتی متری برداشته شود نمونه برداری بایستی به صورت مرکب وتصادفی انجام گیرد به این ترتیب که از ۸تا ۱۰ نقطه به صورت تصادفی تا عمق ۳۰ سانتی متر کنده سپس خاک این ۸تا ۱۰ نقطه را باهم مخلوط کرده وحداقل 2 کیلوگرم از این مخلوط چند نقطه به آزمایشگاه جهت آزمایشات مربوطه ارسال گردد.
علاوه بر نكات كلي كه براي نمونه برداري بايد مدنظر قرار گيرد توجه به نكات زير هنگام نمونه بردار از گلخانه مهم است:
1- در صورتیکه در گلخانه  قبلاکشت صورت گرفته باشد  بایستی از سالن های مشابه از نظر  عملکرد ومشکلات بطورجداگانه نمونه برداری صورت گیرد.
2- در گلخانه های که  قبلا کشت صورت  گرفته بهتر است پس از شخم زدن گلخانه نمونه برداری صورت گیرد
3- در صورتي كه در گلخانه كشت صورت گرفته است نمونه برداري از زير قطره چكان ها باشد.