آفات و بیماریهای خیار

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 


بوته میری خیار


عوامل مختلفی از جمله پیتیوم، فایتوفتورا، فوزاريوم، رايزوكتونيا، اسكلروتيوم و غیره سبب پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه خیار می شوند که از بین آن ها پیتیوم و فایتوفتورا مهم تر هستند. 
علایم بسته به سن گياه متفاوت است. اگر بذر در زمين آلوده به پيتيوم، رايزوكتونيا و غيره كاشته شود بدون اينكه جوانه بزند مي پوسد. گياهچه ها نيز به علت عدم استحكام كافي بسيار حساسند و قارچ به راحتي قادر به نفوذ در آنهاست. محل ريشه پوسيده و نازك شده و تحمل وزن قسمتهاي هوايي را ندارد. در گياهان مسن تر علایم بيماري به صورت لكه هايي دورتا دور ساقه را مي گيرد كه با پيشرفت بيماري لكه ها به هم متصل شده و باعث مرگ گياه مي شوند. اما در غالب موارد ريشه هاي فرعي گياه مورد حمله قرار مي گيرد و علایم پژمردگي، كوتولگي و يا مرگ قسمت هاي هوايي ظاهر مي شود.

 

کنترل

استفاده از سمومی مثل آرمتیل آر ، پریویکورانرژی،  نوردوکسیل و رزالاکسیل


 سفيدك داخلي خیار


عامل بيماري شبه قارچ  Pseudoperonospora cubensis است. قارچ هاي عامل سفيدك داخلي، انگل اجباري گياهان آوندي هستند. عامل بيماري به صورت فرم غير جنسي روي گياه و يا به صورت اسپور جنسي اووسپور در بقاياي برگ داخل خاك زمستانگذراني مي كند. در بهار آلودگي اوليه در اثر جوانه زدن لوله تندش ایجاد مي شود. ريسه رويشي درون ميزبان رشد كرده و كنيديوفورها از روزنه هاي تحتاني برگ خارج مي شوند و داراي تقسيمات دو شاخه اي در زواياي تند هستند و به تدريج باريك مي شوند تا اينكه در انتها نوك تيز و خميده شوند و اسپورانژیوم ها گرد، تخم مرغي يا ليمويي بوده و همه ريزش كرده و توسط باد منتشر مي شوند. محتويات اين اسپورانژیوم ها توليد زئوسپور مي كنند.
علایم ابتدا به صورت لكه هاي زرد زاويه دار قهوه اي رنگ در برگ ظاهر مي شود زيرا عامل بيماري محدود به رگبرگهاست.  لكه ها به تدريج نكروزه شده و سپس سوختگي ايجاد مي شود. در اثر سوختگي برگ ها، بوته ها نيز منظر سوختگي به خود مي گيرند. ميوه ها در اثر كمبود ازت به علت سوختگي برگ ها دچار كوتولگي شده و بدشكل می شوند.

کنترل
 به منظور مبارزه مي توان از سموم اینفینیتو، آلیادو، اکوئیشن پرو یا رانمن استفاده كرد. سمپاشي بايد به محض مشاهده اولين علایم آغاز و هر دو هفته يكبار تكرار شود. سمپاشي پس از هر بارندگي ضروري است. رعايت تناوب زراعي، زهكشي مزارع، جمع آوري و از بين بردن بقايا، کاهش رطوبت نسبی و تقویت بوته ها با کودهای فسفر و پتاس بالا نيز باعث كاهش بيماري مي شوند.

 


سفيدك حقيقي جاليز


اين بيماري در مناطق گرم خسارت زيادي ایجاد می کند. در اثر وجود كنيديوفورها و تعداد زياد كنيدي ها، محل آلوده سفيد به نظر مي رسد. پودري بودن كنيدي ها موجب پخش شدن ساده آن ها می شود. عوامل این بيماري دو قارچ  Sphaerotheca fuliginea وErysiphe cichoracearum از شاخه آسكوميكوتا هستند. تشخيص اين دو نوع بر اساس آسكوكارپ آن ها در مرحله جنسي است.  Podosphaera داراي چند آسك و Erysiphe تنها محتوي يك آسك در آسكوكارپ است. 
در بيشتر مواقع ميسليوم ها در سطح فوقاني و در برخي موارد در زير برگ ها، روي اجزاي گل ها، جوانه ها ، سرشاخه ها و ميوه هاي جوان رشد مي كنند. اولين علایم به صورت لكه هاي كوچك سفيد آرد آلود روي برگ ها و ساقه ها تشكيل مي شود و به زودي گسترش مي يابد. برگ ها سفيد، خشك و شكننده و در برخي مواقع قهوه اي مي شوند. ميوه ها زودتر از موعد رسيده و بافت آن ها نرم مي شود. ميوه ها بدشكل شده و علایم آفتاب سوختگي نشان مي دهند. بهترين درجه حرارت براي رشد قارچ ۲۰ تا۲۴ درجه سانتيگراد است. بنابراين خسارت در مناطق گرم خشك به مراتب كمتر از مناطق معتدل خشك جنوب كشور است.

 

کنترل
 به منظور پیشگیری و کنترل بیماری می توان از روش های حذف علف های هرز، هرس اندام های آلوده گیاه، عدم مصرف بیش از اندازه از کودهای ازته، رعایت میزان آبیاری، کاشت ارقام مقاوم، استفاده از ترکیبات القا کننده مقاومت مانند فسفیت پتاسیم و ترکیبات شیمیایی چون دومارک، استروبی، فلینت، کالیبان استفاده نمود.


پژمردگي فوزاريومي كدوييان


 عامل بيماري Fusarium oxysporum است. این قارچ ها داراي اسپورهاي مقاوم كلاميديوسپور می باشند که در كه در خاك دوام زیادی دارند. اگر بوته هاي جوان به بيماري مبتلا شوند بوته ها به طور كامل مي ميرند. اگر ساقه هاي آلوده به صورت عرضي برش داده شوند بسته شدن آوندها به رنگ قهوه اي ديده مي شود. انسداد آوندي سبب كاهش حركت جريان شيره در آوند می شود، در نتیجه گياه به آساني پژمرده شده و برگ هاي زيرين زرد و خشك مي شوند. در ساعات اولیه صبح و بعد از آبیاری گیاهان آلوده برای مدتی کوتاه شاداب می شوند. در اثر نكروز و قهوه اي شدن بافت آوندي گياه خشك مي شود. آلودگي در بوته هاي غير حساس به صورت كندي رشد و كوتوله ماندن گياه ظاهر مي شود.

کنترل
مبارزه با بیماری با استفاده از بذر سالم، كندن بوته هاي بيمار و انهدام آن ها بلافاصله پس از ظهور علایم، استفاده از ارقام مقاوم، مبارزه بيولوژيك با استفاده از قارچ تریکودرما، ضدعفوني خاك با سموم تدخيني و قارچكش ها و برقراري تناوب زراعي صورت می گیرد.  کپک خاکستری  

  
عامل بیماری گونه های مختلف جنس Botrytis است.
علایم بیماری با مرگ بافت ساقه ها و با خسارت روی برگ ها ظاهر می شود که در اثر زخمی شدن بافت ها و برداشت نامناسب خیار اتفاق می افتد. آب گزیدگی و پوسیدگی گلبرگ ها و خیس شدن میوه ها موجب پخش شدن قارچ در بافت های گیاه می شود که ابتدا قهوه ای  و سپس خاکستری می شوند.کنترل

این بیماری در شرایط رطوبتی بالای 85 درصد و تهویه نامناسب گسترش می یابد و بنابراین برای کنترل تهویه و کاهش رطوبت داخل گلخانه و استفاده از قارچکش ها مناسب همچون لونا است.

لکه زاویه ای


عامل بیماری باکتری Pseudomonas syringae pv. Lachrymans است. زمستان گذرانی باکتری روی  بذور گیاهان جالیزی صورت می گیرد و می تواند مدت ها در خاک یا بقایای آلوده زندگی کند. باکتری با آب آبیاری پخش می شود و از طریق زخم ها و روزنه ها وارد گیاه شده و به راحتی منتشر می شود. بیماری در شرایط رطوبتی بالا شدت می یابد. دمای 24 تا 28 درجه و رطوبت 95 درصد برای رشد مناسب هستند.
نشانه های بیماری روی برگ، ساقه، دمبرگ و میوه دیده می شود. از آنجاییکه بیماری بذر زاد است، گیاهچه های حاصل از بذرهای آلوده یا از بین می روند یا بوته های ضعیفی به وجود می آورند. اولین نشانه های بیماری روی کوتیلدون به صورت لکه های آبسوخته، نیمه شفاف، گرد یا نامنظم ظاهر می شود. لکه های روی برگ به رگبرگ منتهی می شوند و زاویه دار به نظر می رسند. لکه ها ابتدا آبکی هستند و در شرایط مرطوب شیره باکتری از لکه ها به صورت قطره های کوچک شبیه اشک چشم خارج می شود که در مجاورت هوا به صورت ترشحات سفید رنگی خشک می شود. لکه ها سپس به رنگ قهوه ای در آمده، خشک می شوند. قسمت های آلوده برگ خشک و چروکیده شده و از قسمت های سالم جدا می شوند، در نتیجه سوراخ های بزرگ و غیرمنظمی در برگ ها ایجاد می شود.


کنترل

تهویه مناسب، رعایت بهداشت و هرس صحیح بوته ها، ضدعفونی بذور باسموم مسی و آب داغ از راه های مبارزه با این بیماری است. استفاده از سموم مسی درکنترل بیماری موثر است.


ویروس موزاییک خیار


عامل بیماری نوعی ویروس به نام  cucumber mosaic virus است. 
در مرحله گیاهچه ای کوتیلدون ها زرد و پژمرده شده و برگ های تازه در آمده حالت موزائیکی نشان می دهند، رشدشان کم و بدشکل می شوند و به ندرت میوه تولید می شود و زندگی کوتاهی دارند. ویروس برگ های جوان را به حالت برگشته و چروکیده درمی آورد، فاصله میان گره ها را کوتاه کرده و بوته را به شکل روزت در می آورد. میوه ها از حالت طبیعی خارج  و لکه های تاولی روی آن ها به وجود می آید.
ویروس عامل بیماری زمستان را روی علف های هرز دایمی و میزبان های واسط می گذراند. انتقال ویروس به وسیله عصاره و حشرات مکنده و همچنین افرادی که بوته های بیمار را هرس می کنند انجام پذیر است. ویروس همیشه در خیار تولید آلودگی سیستمیک می کند و انتقال آن از سلولی به سلول دیگر و از آوندهای آبکش انجام می گیرد.

کنترل
استفاده از واریته های مقاوم، خودداری از کاشت گیاه در جوار محصولات یک یا چند ساله آلوده به بیماری ویروسی، از بین بردن علف های هرز اطراف و داخل گلخانه، مبارزه با حشرات مکنده مثل شته، زنجره، کنه و تریپس، انهدام بوته بیمار از جمله روش های مبارزه با این بیماری هستند.

گل جالیز


گیاهان انگل گلدار نیز جزو عوامل بیماریزای گیاهی دسته بندی می شوند. یکی از گیاهان انگل شایع در خانواده کدوییان گل جالیز است. رنگ عمومی گل جالیز سفید متمایل به زرد، بنفش و ارغوانی است. ارتفاع بوته 15 تا 45 سانتیمتر است و به طور کپه ای در کنار طوقه هر میزبان می روید. برگ ها فلس مانند و گل و کپسول های بذر ریز هستند. بذر گل جالیز قوه نامیه خود را تا 13 سال در خاک حفظ کرده و تا وقتی که با رشد میزبان خود تحریک نشود جوانه نمی زند. به محض تماس ریشه میزبان بذر جوانه زده و با گیاه تماس می یابد و در محل تماس غده ای ایجاد می کند که با بافت ریشه میزبان جوش خورده و از میزبان تغذیه می کند. گیاهان گل جالیز به صورت دسته ای از ساقه های زرد یا ارغوانی از زیر خاک بیرون می آیند و با تغذیه از گیاه آن را ضعیف می کنند.استفاده از بذور بوجاری شده، کشت گیاه تله خردل و آفتابدهی خاک از روش های مقابله با این بیماری هستند.


بیماری های فیزیولوژی
کمبود و بیشبود عناصر غذایی نیز در گروه عوامل بیماریزای گیاهی (بیماری های فیزیولوژیک) دسته بندی می  شوند. تصاویر زیر علایم کمبود برخی از مهمترین عناصر را در تغذیه خیار نشان می دهند.

علایم کمبود منیزیم در خیار علایم کمبود پتاسیم در خیار علایم کمبود کلسیم در خیار علایم کمبود آهن در خیار


شته جالیز

نام علمی این آفت Aphis gossypii  و از خانواده Aphidideae است. این شته به برگ، ساقه، گل و غلاف-های گیاه میزبان خود حمله می کند و باعث کاهش محصول و از بین رفتن کامل بوته می شود. افزون بر این، با تغذیه و مکیدن شیره سلولی از بوته های جوان موجب پیچیدگی و قاشقی شدن حاشیه برگ ها می شود. شته ها با استقرار در قسمت انتهایی از طرفی موجب ضعیف شدن بوته و کم شدن کیفیت و کمیت دانه ها می شوند و از طرف دیگر بر اثر فعالیت آن ها، ترشحات چسبنده عسلک روی گیاه به وجود می آید که در نتیجه قارچ مولد فوماژین (دوده) نیز روی آن رشد می کند. همچنین این شته ناقل 70  نوع بیماری ویروسی در گیاهان است.

کنترل

مبارزه شیمیایی نیز با استفاده پیریمیکارب (پریمور)، چس، دیکلرووس و کنفیدور با رعایت دوره کارنس انجام می شود.

 

مگس جالیز


نام علمی آفت Dacus ciliates  از خانواده Tephritideae است.  این آفت زمستان را به صورت شفیره در خاک به سر می برد. حشرات کامل در دهه سوم خرداد ماه از شفیره های زمستانگذران خارج و یک تا سه روز بعد جفت گیری و دو تا سه روز بعد از جفت گیری، زیر پوست میوه های جوان در دستجات 20 تا 30 عددی تخمریزی می نمایند. تخم ها پس از 2 تا 3 روز تفریخ شده و لاروها به طرف داخل میوه حرکت می کنند. محل تخمریزی بعد از مدتی به رنگ قهوه ای تیره در می آید و تغییر شکل می دهد. این تغییر شکل در نهایت به صورت خمیدگی در میوه خودنمایی می کند. لاروهای کامل از میوه ها خارج شده و غالبا در عمق کمتر از 5 سانتی متری خاک تبدیل به شفیره می شوند. این آفت در شرایط مشهد 4 نسل در سال دارد.

 

کنترل

استفاده از پروتئین هیدرولیزات

استفاده از تریکلرفن در آب آبیاری در شروع آلودگی

کنه

کنه ها بیشتر در اواخر بهار و اوایل تابستان که هوا گرم و رطوبت کاهش پیدا میکند ظاهر می‌گردند. اگر در اوایل ظهورآنها مبارزه نشود به سرعت طغیان کرده و با مکیدن شیره گیاهی خسارت قابل توجهی به بوته ها وارد می‌سازند. در ابتدا محل خسارت روی برگ به شکل نقاط قهوه‌ای تا سیاه رنگ شده و در صورت شدت برگ نقره‌ای رنگ، گردآلود و تارعنکبوتی شده و در صورت ادامه زرد رنگ و خشک می‌گردد.

 

 

 کنترل

پالیزین به همراه تنداکسیر، ابامکتین گرین، اینویدور، اورتوس و نیسورون با رعایت دوره کارنس

 


سفیدبالک

شکل ظاهری این حشره در نگاه اول بسیار شبیه به یک پروانه کوچک است و سطح بدنشان با پودری سفیدرنگ پوشیده شده است. اکثرا در زیر برگها در حال تغذیه از شیره ی برگ ها می باشند و گیاه را ضعیف می کنند. با تولید عسلک باعث جذب گرد وخاک و رشد قارچ های گندروی (فوماژین) می شود.

 

کنترل

استفاده از کارت زرد قبل از شروع آلودگی، سیوانتو، پروتئوس و ابرون و ادمیرال و کیمیا به همراه پالیزین