تریدکورپ - اصلاح کننده ها

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - تریدکورپ - اصلاح کننده ها

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید.

سالترید

  جهت رفع مشکلات خاک های شور و سدیمی   


لوورسون

  جهت اصلاح PH آب و خاک