سپاهان رویش - تریدکورپ

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - گستره کودهای ترید کورپ

به اطلاع کاربران گرامی میرساند این صفحه شامل گستره کامل کودهای کمپانی تریدکورپ میباشد که شامل موارد زیر میباشد، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

سپاهان رویش - تریدکورپ - کلاتها


آهن اولترافررو

  کلات آهنEDDHA  

تریدکورپAZ

مخلوط کامل ریز مغذی ها

ترید کورپ AZ2

مخلوط کامل ریز مغذی ها

تریدکورپ منگنز

کلات منگنز EDTA

تریدکورپ روی

کلات روی EDTA

تریدکورپ سیتروس

کلات روی و منگنز EDTA

کوکتل اونیکس

  مخلوط کلات ریز مغذی ها 

تریدکورپ آهن

   کلات کلسیم EDTA   

 

 

 

تریدکورپ کلسیم

کلات کلسیم EDTA

تریدکورپ منیزیم

کلات منیزیمEDTA

تریدکورپ مس

کلات مس EDTA

 

سپاهان رویش - تریدکورپ - هیومیک اسید ها

  


توربروت

  اصلاح کننده خاک و افزایش دهنده ریشه  

هیومیستار

  مایع غلیظ شده هیومیک و فولویک اسید   

هیومیستار اس آی

   ترکیب هیومیک همراه با سیلیسیم 

هیومیستار دبلیوجی

  هیومیک و فولویک اسید

 

سپاهان رویش - تریدکورپ - محرک های زیستی

 

  

   

فیلگیرین میرا

جلبک دریایی به همراه بر و مولیبدن

فیلگیرین

  عصاره جلبک دریایی خالص

فیلگیرین کوما

  ترکیبی از جلبک دریایی برای تحریک رشد

برامین کلسیم

   بروکلسیم به همراه آمینو اسید آزاد  


  

  

 

روتر آ_آ

  محلول استارتر به همراه آمینو اسید آزاد

دلفان پلاس

  مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد 

دلفان پلاس AZ

  مایع غلیظ شده آمینو اسید به همراه ریز مغذی

 

 

سپاهان رویش - تریدکورپ - کودهای مایع

 

فولر

ازت مایع مخصوص محلول پاشی

فاینال کا

پتاسیم مایع

ترید بر

مایع غلیظ بر

ترید برمولیبدن

مایع غلیظ بر به همراه مولیبدن

 

 

   

کلیتک

 ایده آل برای محلول پاشی کلسیم

مگنیتک

  ایده آل برای محلول پاشی روی و منگنز 

ترافوس کا

  فسفیت پتاسیم   

ترافوس سینرژی

   فسفیت پتاسیم به همراه سیلیس
  

ترافوس مس
 فسفسیت پتاسیم همراه مس
فوسترید روی
 فسفیت پتاسیم به همراه روی
فوسترید منیزیم و روی
  فسفیت پتاسیم به همراه منیزیم و روی 
فوسترید کلسیم
  فسفات و نیتروژن به همراه کلسیم 

  

     

ترافوس AZ

  فسفیت پتاسیم به همراه ریز مغذی 

     

 سپاهان رویش - تریدکورپ - اصلاح کننده ها

سالترید

  جهت رفع مشکلات خاک های شور و سدیمی   

لوورسون

  جهت اصلاح PH آب و خاک

 سپاهان رویش - تریدکورپ - استارترها

 نوتری کمپلکس پلانتینیوم

3-18-35

فلورا استارت

ترکیب ایده آل برای گل دهی و تشکیل میوه

نوتری کمپلکس پلانتینیوم 

18-18-18