سپاهان رویش-تریدکورپ - کودهای مایع

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - تریدکورپ - کودهای مایع

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید.


فولر

ازت مایع مخصوص محلول پاشی

 

فاینال کا

پتاسیم مایع


ترید بر

مایع غلیظ بر

 

ترید برمولیبدن

مایع غلیظ بر به همراه مولیبدن

 

کلیتک

 ایده آل برای محلول پاشی کلسیم   

 

مگنیتک

  ایده آل برای محلول پاشی روی و منگنز   

 

ترافوس کا

  فسفیت پتاسیم   

 

ترافوس سینرژی

   فسفیت پتاسیم به همراه سیلیس   

 

ترافوس مس
 فسفسیت پتاسیم همراه مس

 

فوسترید روی
 فسفیت پتاسیم به همراه روی

 

فوسترید منیزیم و روی
  فسفیت پتاسیم به همراه منیزیم و روی  

 

فوسترید کلسیم
  فسفات و نیتروژن به همراه کلسیم  

 

ترافوس AZ

  فسفیت پتاسیم به همراه ریز مغذی