سپاهان رویش -تریدکورپ- محرک های زیستی

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - تریدکورپ - محرک های زیستی

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی محصوا مورد نظر کلیک نمایید.

 

فیلگیرین میرا

جلبک دریایی به همراه بر و مولیبدن

 

فیلگیرین

  عصاره جلبک دریایی خالص  

  

فیلگیرین کوما

  ترکیبی از جلبک دریایی برای تحریک رشد  

 

برامین کلسیم

   بروکلسیم به همراه آمینو اسید آزاد  

 

روتر آ_آ

  محلول استارتر به همراه آمینو اسید آزاد  

 

دلفان پلاس

  مایع غلیظ شده آمینو اسید آزاد  

 

دلفان پلاس AZ

  مایع غلیظ شده آمینو اسید به همراه ریز مغذی