سپاهان رویش -تریدکورپ- هیومیک اسیدها

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - تریدکورپ - هیومیک اسید ها

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی محصول مورد نظر کلیک نمایید.

 

توربروت

  اصلاح کننده خاک و افزایش دهنده ریشه  

  

هیومیستار

  مایع غلیظ شده هیومیک و فولویک اسید   

هیومیستار اس آی

   ترکیب هیومیک همراه با سیلیسیم   

هیومیستار دبلیوجی

  هیومیک و فولویک اسید