سبد کالا سپاهان رویش کمپانی اس کیو ام

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

 سپاهان رویش - گستره کودهای اس کیو ام

به اطلاع کاربران گرامی میرساند این صفحه شامل گستره کامل کود های کمپانی sqm میباشد که شامل موارد زیر میباشد، جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

اس کیو ام - کودهای اسیدی

 


 

 

 

اولتراسول مگنوم فوسکال

کیسه 25 کیلویی

اولتراسول مگنوم پی44

کیسه 25 کیلویی

اولتراسول مگنوم اسپشیال40 6 12+TE

کیسه 25 کیلویی

 

 

 

 

 

 

 اولتراسول مگنوم اسپشیال 15 30 15+TE

کیسه 25 کیلویی

 اولتراسول مگنوم اسپشیال14 14 28+TE

کیسه 25 کیلویی

 اولتراسول مگنوم اسپشیال20 20 20+TE

کیسه 25 کیلویی

اس کیو ام - کود های آنتی استرس

 

 

 

 

 

 

اولتراسول آنتی استرس فلفل

کیسه 25 کیلویی

اولتراسول آنتی استرس خیار

کیسه 25 کیلویی

اولتراسول آنتی استرس گوجه

کیسه 25 کیلویی

اس کیو ام - کودهای کامل

 

 اولتراسول توت فرنگی

کیسه 25 کیلویی

اس کیو ام - کود کامل ویژه مراحل رشد

 

 

 

 

 

 

اولتراسول ویژه مرحله زایشی

NPK(12-12-36)+3MGO+TE
کیسه 25 کیلویی

اولتراسول ویژه مرحله استقرار

NPK(13-40-13)+TE

کیسه 25 کیلویی

اولتراسول ویژه مرحله رویشی

NPK(20-20-20)+TE

کیسه 25 کیلویی

اس کیو ام - عناصر پر مصرف

 

اولتراسول تاپ کا13-2-43

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول مگسول(سولفات منیزیم)

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول مگنیت(نیترات منیزیم)

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول کلمگ(نیترات منیزیم و کلسیم)

کیسه 25 کیلویی

اس کیو ام - عناصر ریز مغذی

 

اولتراسول میکرورکسین آهن48

کیسه 25 کیلویی

اس کیو ام - اسپیدفول

 

اسپیدفول بر اس پی

کیسه12 کیلویی

 

اسپیدفول سیریال

کیسه 25 کیلویی