سبد کالا سپاهان رویش کمپانی اس کیو ام

شرکت توزیع و پخش سراسری ترنم سبز زاینده رود توزیع کننده سموم بایر آلمان )

taranomsabz@

t.me@taranomseeds

واحد پشتیبانی و فروش:

031-37516002

031-37515855

031-37515359

سپاهان رویش - اس کیو ام - گستره کود های اسیدی

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمایید.

اولتراسول مگنوم فوسکال

کیسه 25 کیلویی


اولتراسول مگنوم پی44

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول مگنوم اسپشیال40 6 12+TE

کیسه 25 کیلویی

 

 اولتراسول مگنوم اسپشیال 15 30 15+TE

کیسه 25 کیلویی

 

 اولتراسول مگنوم اسپشیال14 14 28+TE

کیسه 25 کیلویی

 

 اولتراسول مگنوم اسپشیال20 20 20+TE

کیسه 25 کیلویی

سپاهان رویش - اس کیو ام - گستره کودهای آنتی استرس

 

اولتراسول آنتی استرس فلفل

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول آنتی استرس خیار

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول آنتی استرس گوجه

کیسه 25 کیلویی

سپاهان رویش - اس کیو ام - گستره کود کامل

 

اولتراسول توت فرنگی

کیسه 25 کیلویی

 سپاهان رویش - اس کیو ام - گستره کود کامل ویژه مراحل رشد

 

 

اولتراسول ویژه مرحله زایشی

NPK(12-12-36)+3MGO+TE
کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول ویژه مرحله استقرار

NPK(13-40-13)+TE

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول ویژه مرحله رویشی

NPK(20-20-20)+TE

کیسه 25 کیلویی

سپاهان رویش - اس کیو ام - عناصر پر مصرف

 

اولتراسول تاپ کا13-2-43

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول مگسول(سولفات منیزیم)

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول مگنیت(نیترات منیزیم)

کیسه 25 کیلویی

 

اولتراسول کلمگ(نیترات منیزیم و کلسیم)

کیسه 25 کیلویی

 سپاهان رویش - اس کیو ام - عناصر ریز مغذی

 

اولتراسول میکرورکسین آهن48

کیسه 25 کیلویی

سپاهان رویش - اس کیو ام - اسپیدفول

 

اسپیدفول بر اس پی

کیسه 25 کیلویی

 

اسپیدفول سیریال

کیسه 25 کیلویی